Energia odnawialna

Energia odnawialna to energia, której źródła same się odnawiają, a więc nie ulegają wyczerpaniu. Jest to również energia ekologiczna, nie szkodząca środowisku naturalnemu.
I tak, do odnawialnych źródeł energii zalicza się:

  • energię słoneczną,
  • wiatrową,
  • wodną,
  • geotermalną,
  • energię pozyskaną z biomasy oraz biopaliwa